Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Vakantiewoning

Bij annulatie door de gasten van het gereserveerd verblijf, zet de uitbater die periode opnieuw open. Slechts indien de gereserveerde periode opnieuw kan verhuurd worden, ontvangen de gasten het reeds betaalde bedrag terug, op voorwaarde dat de annulatie bevestigd wordt ten laatste 61 kalenderdagen voor de dag dat de gereserveerde periode van verblijf van start gaat.

Annuleren de gasten tot 60 kalenderdagen voor de dag dat de gereserveerde periode van verblijf van start gaat, dan verliezen de gasten het gestorte voorschot.

Annuleren de gasten tot 59 kalenderdagen voor de dag dat de gereserveerde periode van verblijf van start gaat, dan dienen de gasten het volledige saldo te betalen.

Bij annulatie van het gereserveerd verblijf verliezen de gasten het recht van toegang tot en het verblijf in onze vakantiewoning.

Annulaties gelden enkel per aangetekend schrijven, waarbij de postdatum telt, kan ook per email doorgestuurd worden.

Bij problemen van allerlei aard (geluidsoverlast, onrespectvol gedrag,…) kan de uitbater beslissen om het reeds betaald bedrag (of een deel ervan – naargelang de periode) terug te storten zodanig dat de gasten geen recht meer hebben om in de vakantiewoning te verblijven zonder dat de gasten een schadevergoeding kunnen opeisen of kan er een forfaitair bedrag (50% van de borgsom) ingehouden worden.

Bij betaling van het voorschot en/of saldo gaan de gasten akkoord met onze betalings- en annuleringsvoorwaarden.

De uitbater is gerechtigd in geval van overmacht, zowel van tijdelijke of blijvende aard of als hij niet in staat is om de gasten op een gepaste wijze te laten verblijven of de service wordt verhinderd door een niet-limitatieve lijst van oorzaken, de overeenkomst te ontbinden zonder dat de gasten een schadevergoeding kunnen opeisen en wordt het reeds betaalde bedrag gebruikt voor een verblijf in onze vakantiewoning binnen een periode van maximum 2 jaar met ingang op datum van de start van de oorspronkelijk gereserveerde periode. Bij reservaties die door overmacht werden verplaatst gelden de voorwaarden tot terugbetaling van de reeds betaalde bedragen binnen termijn van x aantal kalenderdagen niet.

De uitbater is eveneens gerechtigd de reservatie te annuleren wanneer het verblijf door een aan ons toerekenbare reden niet kan doorgaan. In dit geval betaalt de uitbater het reeds betaalde bedrag terug zonder enige schadevergoeding.

Annuleringsvoorwaarden B&B

Bij annulering tot 14 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 14 dagen vóór de aankomstdatum wordt 50% van het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

Indien u niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

De uitbater is gerechtigd in geval van overmacht, zowel van tijdelijke of blijvende aard of als hij niet in staat is om de gasten op een gepaste wijze te laten verblijven, de overeenkomst te ontbinden zonder dat de gasten een schadevergoeding kunnen opeisen.  Indien de gast reeds betaald heeft voor het geannuleerde verblijf, dan betaalt de uitbater dit bedrag terug.